Taal
  • Afdrukken

 Taal

De hele dag gebruiken we taal! Het is DE manier om met elkaar in contact te zijn. Het is een belangrijk aspect binen ons kindcentrum. Met het programma "LOGO 2000" werken we in de dagopvang, peutersspeelzalen en de groepen 1 en 2 aan de woordenschat. Aan het einde van groep 2 zijn er 3000 woorden aangeboden. Het programma heeft een aanbod voor op het kindcentrum en thuis. Ouders zijn belangrijk in het aanbod! Op het kindcentrum is er speciaal voor het programma "LOGO"een oudercursus.

Met het programma "Uk en Puk" op de dagopvang en de peuterspeelzalen, en het programma "Schatkist"in de groepen 1 en 2 wordt een voorbereiding op het "echte" taalonderwijs gegeven.

Vanaf groep 4 werken we met de methode “Zin in taal”.
Zowel de mondelinge, de schriftelijke taalvaardigheid en de grammatica komen aan bod.
Bij de mondelinge taalvaardigheid kunt u denken aan het spreken in goede zinnen, een verhaal kunnen vertellen, een boekbespreking houden, een spreekbeurt houden etc.
De schriftelijke taalvaardigheid gaat het over de spelling, de werkwoordsvormen, het ontleden, het stellen, etc.
De methode is opgebouwd in lesblokken van 4 weken. Er  wordt regelmatig getoetst op woordenschat, spelling en taalvaardigheid.
De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 krijgen wekelijks huiswerk mee op het gebied van woordenschat en spelling.
In de groepen is ook wekelijks de taaltafel te vinden. Hierop worden de woorden en uitdrukkingen, die geleerd moeten worden, gevisualiseerd.
De methode heeft een opbouw in niveaugroepen, passend bij ons onderwijssysteem.

alt