kinderen met handicap
  • Afdrukken

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn in principe welkom op ons kindcentrum. Het kindcentrum heeft een ondersteuningsprofiel gemaakt waarin onze mogelijkheden beschreven staan. Het ondersteuningsprofiel kunt u vinden op onze website.

Voordat wij een kind met specifieke onderwijsbehoeften toelaten, gaan we eerst heel goed kijken of dat wel het beste is voor het kind en ons kindcentrum. Sommige kinderen zijn beter op hun plaats in een andere setting, waar ze precies weten wat dit kind met deze specifieke behoeften nodig heeft. Wij weten of kunnen dat niet altijd!

Om te kijken of een kind op ons kindcentrum past, is een stappenplan ontwikkeld. Stap voor stap bekijken we met alle partijen of het kind bij ons op zijn plaats is. Daarna neemt de directeur of manager een besluit, soms na overleg met het bestuur. Dan zijn er drie mogelijkheden:

1. Verder onderzoek: We gaan verder onderzoeken en praten met ouders/verzorgers en andere partijen of plaatsing van een kind zinvol is. Pas na het onderzoek wordt een besluit genomen.

2. We plaatsen het kind. Er volgt een gesprek met de ouders. De afspraken met de ouders worden op papier vastgelegd.

3. We plaatsen het kind niet. De ouders ontvangen een brief met daarin de redenen van het niet plaatsen. En we gaan samen met de ouders zoeken naar een andere plek.

Vragen over deze procedure kunnen gesteld worden aan Majorie van Dijk (directeur) of Marijke van der Vliet(I.B.-er) van het kindcentrum tel. 010-4347904, de leerplichtambtenaar

tel. 010 – 2484850 en/of ons samenwerkingsverband www.onderwijsdatpast.info.